Databeskyttelsesforordningen

Behandling af persondata i Foreningen Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner (”Foreningen”)
Foreningens bestyrelse har den 24. maj 2018 fastlagt følgende regler for behandling af persondata, således at foreningens persondatabehandling er i overensstemmelse med EU’s General Data Protection Regulation og dansk persondatalovgivning.

1) Indsamling af persondata
Foreningen beder eksisterende og nye medlemmer om de persondata, der er nødvendige for foreningens daglige drift. Dette omfatter navnlig muligheden for at kunne kommunikere med medlemmer, herunder ved udsendelse af løbende medlemsorienteringer, opkrævning af kontingent og lignende. Medlemmers aflevering af disse persondata betragtes som samtykke til behandling af persondata i.h.t. nedenstående.

2) Persondata for medlemmer
Personnavn, fysisk adresse, e-mail adresse, telefonnummer

3) Opbevaring og videregivelse af persondata
De under 2) indsamlede persondata opbevares i et digitalt arkiv, som vedligeholdes og opbevares af foreningens webmaster/bestyrelsesmedlem på en intern PC.

• Det er udelukkende bestyrelsen, der har adgang til oplysninger om medlemmerne af foreningen
• Oplysninger om de i punkt 2) nævnte oplysninger videregives ikke af foreningen til andre eller offentliggøres

4) Sletning af persondata
De under 2) nævnte persondata slettes, når medlemmet melder sig ud eller undlader at betale kontingent.

5) Indsigt i egne data
Medlemmer og andre, hvis persondata er eller har været registreret i foreningen, har til enhver tid efter anmodning ret til at få oplyst, hvilke persondata foreningen aktuelt har registreret om den pågældende. Den registrerede har krav på, at vedkommendes persondata er retvisende, og kan derfor altid kræve fejlagtige oplysninger rettet.

6) Brugerstatistik fra www.malergaardensvenner.dk
Der indsamles forbrugsstatistik på foreningens webside. Denne forbrugsstatistik er ikke personhenførbar.

7) Dataansvarlig
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens behandling af persondata.

Denne dataforskrift tilkendegives for foreningens medlemmer ved offentliggørelse på www.malergaardensvenner.dk